Foundation
Forus is founded in the city of Groningen and is made up of an international team of programmers, designers, software architects and project managers.

Mission
The mission of Foundation Forus is to develop decentralized applications for the public domain. An application which is truly decentarilised, characterizes itself as being independent of its developer. Any party that uses products developed by Forus can do so without vendor lock-in.
Board of Supervision
Ype Van Wijk
Rolf Velthuijs
Steven Gort
Partners
Gemeente Zuidhorn
Samen met de gemeente Zuidhorn hebben we een kleinschalige en concrete toepassing ontwikkeld gericht op de minimaregeling "Kindpakket". De gemeente Zuidhorn is gelegen in de provincie Groningen. De gemeente heeft ongeveer 20000 inwoners. Ondanks een geringe omvang heeft Zuidhorn een reputatie opgebouwd als een van de meest innovatieve gemeenten van Nederland.
Berenschot
Om organisaties goed te kunnen begeleiden bij het ontwerpen, maar ook implementeren van een blockchaintoepassing gaan Stichting Forus en Berenschot een partnerschap aan. Berenschot is organisatieadviesbureau met ruime ervaring op organisatiekundig, juridisch en politiek-bestuurlijk vlak in zowel de publieke als de private sector. Stichting Forus en Berenschot zijn in aard en omvang twee geheel verschillende organisaties die elkaar juist daarom op zowel kennis als competenties aanvullen.
QNH
Voor het ontwikkelen van decentrale applicaties werken we samen met QNH. QNH helpt organisaties met het bijsturen en verbeteren van hun bedrijfsvoering door de inzet van slimme IT oplossingen. De oplossingen richten zich op de optimalisatie van informatievoorziening, ontwikkeling, implementatie en beheer van IT architecturen, applicaties en mobiele toepassingen.
ICTU
ICTU ondersteunt de ontwikkeling van Platform Forus mede doordat de blockchain-expert Steven Gort als commissaris bij Stichting Forus is betrokken. ICTU was de sponsor van de 'reïnventing government' track van de door Stichting Forus gewonnen Dutch Blockchain Hackathon. De intentie bestaat om samen te blijven werken door de programmeercode van Platform Forus via de ICTU GitHub Disciple openbaar te maken.